Thông tin sản phẩm

Pro - Sure 100WG gói 5 gr

<span>Pro - Sure 100WG</span> gói 5 gr

Liên hệ

ĐẶT HÀNG
  • Chi tiết/hướng dẫn sử dụng
  • Hình ảnh sản phẩm
  • Video sản phẩm
  • Hỏi đáp sản phẩm

   

Pro - Sure 100WG gói 5 gr

(Emamectin benzoate 95 g/kg + Matrine 5g/kg)

Quy cách đóng gói Quy cách gói, chai, bộ/ thùng Số ký, lít/thùng
Gói 5 gr 1000 5