Chiến lược phát triển
Mục Tiêu Doanh Nghiệp
Chiến lược phát triển dài hạn của Cty Cổ phần Hóa chất Nông Việt (viết tắt là Nông Việt) trở thành một trong 30 công ty lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực thuốc BVTV, với mục tiêu trong giai đoạn 2015 - 2020 đạt mức doanh số 160 tỷ VND (7 triệu USD).
Trong giai đoạn này, 3 lĩnh vực quan trọng tạo ra đòn bẩy cho việc đạt sứ mệnh của Cty Nông Việt là:
  • Phát triển và quản trị nguồn nhân lực chiến lược.
  • Duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững.
  • Hoạch định và thực thi các lĩnh vực quản lý Tri thức, Cải tiến và Thay đổi.
Cty Nông Việt sẽ ưu tiên hoàn thành các mục tiêu chiến lược sau:
Kế hoạch kinh doanh :

Trong giai đoạn 2015 - 2020 đạt mức doanh số 160 tỷ VNĐ theo các năm như sau:

 
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Doanh Số (tỷ đồng)
60
72
92
110
 
133 
           
160  
 
 
Duy trì việc phân chia cổ tức hàng năm cho các Cổ đông, với tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 10% mệnh giá.
Quản trị doanh nghiệp:
Trở thành doanh nghiệp có cơ cấu, quản trị điều hành chuyên nghiệp được công nhận.
Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung và trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc.
Khách hàng:
Là doanh nghiệp có sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và hệ thống  phân phối tốt nhất Việt nam.
Xã hội:
Cam kết là doanh nghiệp sản xuất đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bảo vệ môi trường hướng đền một nền nông nghiệp xanh, sạch, thân thiện. Giải quyết thêm nhiều công ăn việc làm, tham gia vào các hoạt động từ thiện, …