Thông tin sản phẩm

Bộ 3 Phát Tài - NoviTop 850WP 2 Gói 100 gr, NoviNano 55WP 2 Gói 100 gr, Visilon 20 ml

<span>Bộ 3 Phát Tài</span> - NoviTop 850WP 2 Gói 100 gr, NoviNano 55WP 2 Gói 100 gr, Visilon 20 ml

Liên hệ

ĐẶT HÀNG
  • Chi tiết/hướng dẫn sử dụng
  • Hình ảnh sản phẩm
  • Video sản phẩm
  • Hỏi đáp sản phẩm

 

 

 

Bộ 3 Phát Tài


 
  Quy cách đóng gói Quy cách gói, chai, bộ/ thùng Số ký, lít/thùng
NoviTop 850WP
2 Gói 100 gr 25 5
NoviNano 55WP
2 Gói 100 gr 5
Visilon 1 Gói  20 ml  0,5