GIẢI PHÁP NOVAS SUPER -VISILON PHÒNG TRỪ HIỆU QUẢ RỆP SÁP

Hôm nay, 29/05/2019, cán bộ kỹ thuật Cty Nông Việt cùng khách hàng Bình Thân và nông dân Phạm Văn Thoan, thôn Hưng Bình, xã Iayok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tổ chức thăm lại mô hình Novas Super + Visilon ( 1 chai Novas Super 450 ml + 2 gói Visilon 20 ml cho 2 phuy 200 lít) đã cho phun trình diễn trên diện tích 1 ha, đối chứng (nông dân hay phun) 1 ha để so sánh 7 ngày sau khi phun . Sau đây là một số kết quả: - Theo ghi nhận của cán bộ kỹ thuật Cty: mô hình Novas Super + Visilon có hiệu quả cao trên rệp sáp. Ngoài ra, theo cảm quan, vườn cà phê cho phun Novas Super + Visilon có bộ lá bóng và xanh mướt hơn. - Theo ghi nhận của nông dân: hiệu quả của thuốc công ty Nông Việt vượt trội hơn hẳn so với công ty đối chứng (K…), ít còn rệp sáp, nông dân có nhận thấy về sự khác biệt của bộ lá khi kết hợp với Visilon. Ngoài ra Visilon còn giúp thấm sâu, diệt Rệp sáp nằm các lớp bên dưới, chống mưa rửa trôi cũng như giúp rễ phát triển mạnh. Sau đây là một số hình ảnh/video quay lại kết quả, phát biểu của nông dân.